Jak głęboko ocieplać fundamenty?

Izolacja fundamentów Warszawa

Ocieplanie fundamentów należy obecnie do standardów budowlanych,ie zawsze jednak tak było, dlatego w praktyce mamy do czynienia, poza oczywistymi sytuacjami w nowo powstających obiektach, także z potrzebą ocieplania fundamentów w starym domu. W obu przypadkach prace wyglądają nieco inaczej, a podstawowe znaczenie ma kwestia tego, jak głęboko powinna sięgać warstwa ocieplająca – wyjaśnienie znajdziesz w dalszych częściach artykułu.

Ocieplanie fundamentów dawniej

W starym budownictwie najczęściej spotykamy się z brakiem ocieplenia fundamentów, co wynika po prostu z ówczesnych norm, który nie wymagały takich izolacji. Zdarza się jednak, że ocieplenie betonu zostało wykonane zgodnie ze stanem wiedzy z okresu, w którym budynek powstawał. Na ogół takie ocieplenie ścian fundamentowych stanowiły płyty styropianu o grubości od 4 do 5 cm ułożone od wewnętrznej strony budynku.

Obecnie wiadomo, że efektywność tego rozwiązania jest ograniczona, ponieważ ciepło i tak ucieka do gruntu przez górną część ściany fundamentowej wykonanej z betonu oraz przez dolną część ściany parteru.

Jak to wygląda dziś

Wykonywane zgodnie ze stanem dzisiejszej wiedzy technicznej i termicznej ocieplanie fundamentów należy wykonywać kompleksowo.

Obejmuje ono:

  • ocieplenie ściany fundamentowej od zewnątrz – wykorzystuje się w tym celu wykonane z twardego styropianu płyty lub polistyrenu ekstrudowanego, które następnie osłania się folią tłoczoną na zimno lub zbrojoną (jeśli wymagana jest ochrona przed korzeniami dużych drzew);
  • ocieplenie ściany fundamentowej od wewnątrz – wygląda tak, jak dawniej: od środka umieszcza się płyty styropianowe.

Tak wykonane obustronne termiczne uszczelnienie betonu ścian fundamentowych pozwala na ograniczenie strat ciepła. Ostatnim elementem wymagającym izolacji cieplnej są ławy fundamentowe. Optymalną sytuacją jest, kiedy są one izolowane twardym styropianem lub polistyrenem ekstrudowanym ze wszystkich stron. Ich grubość powinna wynosić około 5 cm.

Co z ociepleniem fundamentów w starym domu?

Jeśli chcemy uszczelniać fundamenty w dawniejszym budownictwie, musimy całą procedurę zaplanować na ciepłą i bezdeszczową porę roku. Pierwszym etapem tego typu prac jest odkopanie fundamentów, a oczywiste jest, że nie mogą pozostawać odsłonięte przez długi czas ani wystawione na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych – zalecenie to jest niezależne od typu gruntu, na którym budynek został posadowiony.

Z zasady wygląda to tak:

  • grunty gliniaste (gliny piaszczyste i piaski gliniaste) – wymagają szczególnej uwagi, ponieważ odkopanie znajdujących się w nich fundamentów niesie ze sobą niebezpieczeństwo napłynięcia do wykupu wody opadowej, która sprawi, że grunt pod budynkiem stanie się plastyczny, co może sprowokować osiadanie budynku. Na takich gruntach można odkopywać fundamenty na długości od 2 do 3 metrów, zakopywać je i przechodzić do następnego odcinka;
  • grunty piaszczyste – dają swobodę prowadzenia prac przy fundamentach, które można odkopać na całej długości, bez ryzyka szkód konstrukcyjnych.
    Warto pamiętać o tym, że kiedy fundamenty są już odsłonięte, dobrze jest hydroizolację wykonać niezwłocznie, ponieważ w starym budownictwie prawdopodobniej też jej nie ma, a jeśli była, po latach mogła utracić już efektywność. Szczególnie ważna jest izolacja przeciwwodna na trudnych hydrologicznie terenach, których w okolicach Warszawy nie brakuje, tym bardziej, że wykonuje się je na podobnej głębokości.

1 metr i więcej

Jeśli już wiemy, jak izolować fundamenty, pozostaje kwestia tego, na jakoś głębokość ma sięgać izolacja cieplna. W praktyce przyjmuje się, że warstwa ociepleniowa w przypadku fundamentów powinna sięgać na głębokość 1 metra poniżej poziomu podłogi parteru (bez uwzględniania warstwy jej ocielenia).

Oznacza to więc, że właściwą głębokość możemy oszacować dopiero, kiedy wysokość cokołu dodajemy do podstawowego 1 metra.

Wykonanie izolacji cieplnej na mniejszej głębokości nie zabezpieczy fundamentów przed uciekaniem ciepła do gruntu, który namarza późną jesienią i zimą.

Wiedza to podstawa

Hermet System korzysta z najaktualniejszej wiedzy budowlanej. Izolacje termiczne fundamentów w nowym budownictwie, jak i w starym wykonujemy zgodnie ze sztuką, by zapewnić budynkom zminimalizowanie strat ciepła do gruntu, a naszym Klientom – oszczędności w ich wieloletniej eksploatacji.

TOP
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial