NAJNOWOCZEŚNIEJSZE TECHNOLOGIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH

Hydroizolacje Warszawa

Izolacja dachów
więcej

Izolacja dachów

Izolacja dachów za pomocą powłok uszczelniających i innych mas hydroizolacyjnych chroni przed uszkodzeniami. Sprawdza się w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, pod warunkiem, że jest trwała i wodoodporna.
Izolacja fundamentów
więcej

Izolacja fundamentów

Izolacja fundamentów zabezpiecza przed szkodliwym działaniem wilgoci i wody, spowalnia też wyziębianie budynku. Użycie odpowiedniej folii, masy, lub zaprawy to gwarancja, że efekty pracy będą rzeczywiście długotrwałe.
Izolacja tarasów i balkonów
więcej

Izolacja tarasów i balkonów

Izolacja tarasów i balkonów opiera się na materiałach, które wytrzymają zamarzanie i rozmarzanie wody. Częste użytkowanie powierzchni tarasów i ich ścieralność to także argument, aby mądrze używać materiałów najwyższej jakości.
Izolacja stropów i ścian
więcej

Izolacja stropów i ścian

Izolacja stropów i ścian powinna być wykonana z niezawodnych materiałów uszczelniających. Bez konieczności generalnej przebudowy można zmniejszyć działanie wody oraz wilgoci poprzez odpowiednie uszczelnienie tych powierzchni.

Podział hydroizolacji

Hydroizolacje, zwane także izolacjami wodochronnymi, spełniają istotną funkcję w każdym budynku. Ze względu na ich umiejscowienie zapobiegają przedostawaniu się wilgoci do wewnątrz, także poprzez ochronę i impregnację ścian zewnętrznych. Spośród wszystkich podziałów izolacji najbardziej trafny jest ten wyróżniający izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, oraz parochronne.

Izolacje przeciwwilgociowe służą głównie do ochrony całych obiektów, lub poszczególnych części danego budynku przed działaniem wody, która nie wywiera ciśnienia hydrostatycznego. Przykładem może być zabezpieczenie fundamentów leżących powyżej linii wody gruntowej. Można tu stosować izolacje powłokowe oparte o masy asfaltowe. W przypadku izolacji przeciwwodnych natomiast stosuje się blachę stalową, lub laminaty do piwnic, lub basenów.

Do kategorii izolacji parochronnych odpowiednimi obiektami są pralnia, łaźnia, czy suszarnia, czyli miejsca, gdzie występuje duża ilość pary. Tam ściany oraz stropy powinny mieć uszczelnienie w postaci materiałów odporne na działanie pary wodnej, takich jak odpowiednie farby, lakiery i folie metalowe. W swoich realizacjach wybieramy materiały sprawdzonych producentów, cenionych zarówno w Warszawie, jak i innych miastach województwa.

Ciągłość hydroizolacji

Aby hydroizolacje stanowiły ciągły i nieprzerwany układ jednowarstwowy lub wielowarstwowy, powinny być wykonane przez fachowców w oparciu o najlepsze materiały i technologie. W Hermet System korzystamy z surowców sprawdzonych, oraz liczących się na rynku firm, liderów branży hydroizolacji. Dzięki temu hydroizolacje oddzielające budowle od wody albo pary wodnej są skuteczne i niezbędne.

Bez względu na to, czy należy zastosować hydroizolacje na całym budynku, czy tylko na jego części należy zwrócić uwagę na istotne czynniki decydujące o powodzeniu danej inwestycji. Ważne, aby podkład pod izolację był trwały i nieodkształcalny, dzięki czemu będzie przenosić wszelkie obciążenia. Istotna jest także powierzchnia podkładu, koniecznie równa i czysta.. W razie potrzeby powierzchnię należy także odpylić.

W firmie Hermet System zwracamy uwagę na właściwą ciągłość hydroizolacji, ponieważ stanowi ona istotny element każdej inwestycji, a brak tej ciągłości sprawia, ze wilgoć szybko zaczyna wnikać w szczeliny, powodując uszkodzenia fundamentów, czy ścian. Zrealizowaliśmy wiele zleceń na terenie Warszawy i okolic, znamy zatem główne potrzeby tego sektora budownictwa i wiemy, jak je zaspokoić.

Łączenie hydroizolacji

Łączenie hydroizolacji poziomych i pionowych dla danego obiektu wyklucza użycie różnych materiałów. Izolacje powinny mieć ten sam rodzaj materiałów, oraz identyczną klasy odporności, dzięki czemu zapewnione będzie bezpieczeństwo budynku, a cała izolacja zostanie wykonana prawidłowo. Jest to istotne zwłaszcza wtedy, gdy budynek znajduje się w zawilgoconej okolicy, oraz pozwoli uniknąć kosztownego osuszania ścian piwnicy w przyszłości.

Połączenia na styku hydroizolacji pionowej i poziomej występują głównie pomiędzy fundamentem, a ścianami parteru. Izolacja pozioma jest zabezpieczeniem murów przed wsiąkanie w nie wody i kierowanie się jej w górę tych murów. Podobne zjawisko widać na przykładzie termometru i słupka rtęci. Izolacja pozioma za pomocą przekładek materiału izolacyjnego chroni budynek przed osiadaniem i pęknięciami na styku ścian o różnym położeniu.

W przypadku hydroizolacji pionowej zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz można zastosować wiele materiałów izolacyjnych, niezwykle skutecznych i odpowiednich pod kątem łączenia hydroizolacji. Z gamy produktów można wybrać między innymi folię polietylenową, masy polimerowe i zaprawy mineralne. W Hermet System pracujemy na surowcach najwyższej jakości, a nasze realizacje w Warszawie i okolicach służą zadowolonym klientom.

Hydroizolacje a przewody

W każdym budynku należy odpowiednio zabezpieczyć miejsce lub miejsca przechodzenia przewodów instalacyjnych, lub elementów konstrukcji przez warstwy obiektu. Rola hydroizolacji polega tutaj na uszczelnieniu tych miejsc w taki sposób, aby całkowicie uniemożliwić przenikanie wody. Dzięki temu nie będzie zagrożone bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników, zmniejszą się także koszty eksploatacji budynku w przyszłości.

Do umocnienia miejsc przejścia przewodów instalacyjnych w ścianach i fundamentach należy używać wyłącznie materiałów, które nie będą na siebie wzajemnie oddziaływać. Szkodliwe są między innymi materiały asfaltowe i bitumiczne, natomiast zadaniu sprostają zaprawy i mieszanki i odpowiedniej nasiąkliwości. Odpowiednio przygotowana warstwa hydroizolacji będzie trwała, a ze względu na bezpieczne surowce odpowiednia do budynków mieszkalnych.

Wieloletnie doświadczenie Hermet System pozwala nam tak dobierać hydroizolacje, anu elementy konstrukcyjne budynku, oraz wszystkie miejsca przejścia przewodów instalacyjnych były odpowiednio zabezpieczone przed wodą. W Warszawie, a także bliższych i dalszych okolicach zrealizowaliśmy wiele prac poświęconych poszczególnym częściom obiektów. Dobre efekty zostały osiągnięte dzięki niezawodnym materiałom.

Hydroizolacje - działania

Prace związane z hydroizolacjami powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających właściwą realizację poszczególnych punktów planu działań. Odpowiednie warunki dotyczą między innymi konieczności ukończenia niektórych wcześniejszych robót budowlanych w danym obiekcie, oraz przełożenia działań hydroizolacyjnych na czas, kiedy temperatura będzie optymalna dla wykorzystanego materiału.

Podczas robót izolacyjnych należy chronić poszczególne warstwy, aby nie uległy uszkodzeniom mechanicznym. Niezwykle ważna jest tu precyzja i ostrożność podczas prac związanych z hydroizolacją, oraz po ich zakończeniu. Oprócz uszkodzeń mechanicznych szkodliwe są także zawilgocenia i zalania wodą, dlatego zdarza się, iż konieczne jest obniżenie poziomu wody gruntowej przed rozpoczęciem właściwych prac.

Odnośnie temperatury istotne jest, jaki materiał zostanie zastosowany do izolowania poszczególnych elementów. Powyżej 5 stopni Celsjusza można stosować materiały bitumiczne do użycia na gorąco, powyżej 10 stopni – materiały bitumiczne do użycia na zimno, a powyżej 18 stopni potrzeba, aby skutecznie i fachowo zastosować do hydroizolacji żywice syntetyczne. W Hermet System działamy tak precyzyjnie w Warszawie i poza miastem.

Firma Hermet System z okolic Warszawy oferuje izolacje przeciwwodne, oraz całą gamę uszczelnień:

Współpracujemy ze specjalistami, gwarantując Państwu najwyższą jakość usług.

TOP
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial