Na czym polega izolacja przeciwwodna fundamentów?

wodna hydroizolacja Warszawa

Fundament jest podstawą budynku – to on niego zależy stabilność obiektu, ale także to, czy w przyszłości nie pojawią się problemy z zawilgoceniem. Dlatego tak ważna jest izolacja fundamentów adekwatnie dobrana do cech architektonicznych budynku i rodzaju gruntu, na którym jest posadowiony. W tym artykule wyjaśniamy, jakie izolacje fundamentów są obecnie najefektywniejsze i kiedy sprawdzają się ich poszczególne typy, zwracając szczególną uwagę na izolację przeciwwodną jako tę przeznaczoną do zadań specjalnych.

Pionowe i poziome uszczelnianie betonu

Uszczelnianie fundamentów jest niezwykle istotnym elementem procesu budowy (chociaż zabieg ten można przeprowadzić też w starym domu), ponieważ przeciwdziała przenikaniu wilgoci do wnętrza budynku, a także chroni beton, z którego fundamenty zostały wykonane, przed niszczącym wpływem wilgoci.

Do wyboru mamy tu dwie opcje: poziomą i pionową izolację – ich właściwości i zadania przedstawiamy poniżej.

  • Izolacja pozioma – powinna znaleźć się między fundamentami a ścianami parteru oraz między ścianami i ławami. Jej rolą jest zabezpieczenie obiektu przed kapilarnym podciąganiem wody. Ponadto, wykorzystanie materiału hydroizolującego jako przekładek między ławą i ścianą pozwala na stworzenie warstwy poślizgowej, dzięki której elementy te nie będą stanowiły jednolitej całości konstrukcyjnej. Pozwala to uniknąć pęknięć w tym miejscu, co sprzyjałoby zjawisku osiadania budynku. Izolację poziomą tworzy układana na lepiku papa lub papa termozgrzewalna; niekiedy papę zastępuje się wykonaną z PCW folią o grubości 2 mm.
  • Izolacja pionowa – wykonuje się ją na fundamentach od strony gruntu, a także od środka, a następnie osłania materiałem o właściwościach termoizolacyjnych; niekiedy materiały te można położyć w odwrotnej kolejności, ale wówczas ostatnią warstwą powinna być folia kubełkowa, która zapobiegnie mechanicznym uszkodzeniom warstwy izolacyjnej podczas zasypywania fundamentów. Jako izolację poziomą wykorzystuje się: papę (APP, SBS), folię (PCW lub HDPE, LDPE), masy: bitumiczne, polimerowe lub zaprawy mineralne. Należy pamiętać, że izolacja pionowa nie jest konieczna tam, gdzie do wykonania fundamentów wykorzystano beton wodoszczelny.

To, że w gruncie zawsze znajduje się pewna ilość wilgoci, a czasami wręcz wody, nie ulega żadnej wątpliwości. Wykonując uszczelnianie fundamentów mamy więc pewność, że nie będą one chłonęły wilgoci jak gąbka.

Izolacja: lekka, średnia czy ciężka?

Podstawą wyboru rodzaju hydroizolacji jest grunt, na jakim znajduje się budynek – chodzi o to, z jaką zawartością wilgoci czy wody będą się musiały mierzyć fundamenty. W praktyce takie uszczelnianie przybiera formę lekką i średnią – są to izolacje przeciwwilgociowe, oraz ciężką – wówczas mówimy o izolacji przeciwwodnej.

  • Lekka izolacja przeciwwilgociowa – przeznaczona jest do budynków na gruntach z poziomem wód gruntowych niesięgającym poziomu fundamentów. Takie ziemie – żwiry, piaski – cechują się dużą przepuszczalnością, co sprawia, że woda łatwo w nie wsiąka, nie wywierając nacisku na ściany i ławy fundamentowe. Wykonuje się ją na etapie budowy, chociaż i później jest to możliwe, ale kosztowne. Lekka izolacja pionowa powstaje z wygodnych w użyciu i aplikacji emulsji asfaltowych lub papy w połączeniu z lepikiem; natomiast w poziomie wykorzystuje się papę lub folie PCW lub polietylenowe.
  • Średnia izolacja przeciwwilgociowa – dedykowana jest do gruntów charakteryzujących się niską przepuszczalnością, tam, gdzie poziom wód gruntowych podnosi się i opada okresowo, ale w takim zakresie, który nie wywołuje nacisku na fundamenty. Do jej wykonania w pionie wybiera się papę, lepik, tłoczoną folię, a w poziomie – podkładową papę zgrzewaną lub klejoną. Zaleca się wykonanie wsparcia dla tego typu izolacji w postaci drenażu opaskowego.

Można powiedzieć, że dwa powyższe typy należą do standardów izolacyjnych.

Co w sytuacjach trudniejszych? Wtedy należy sięgnąć po izolację ciężką.

Co trzeba wiedzieć o izolacji przeciwwodnej fundamentów?

Ciężka izolacja przeciwwodna została opracowana z myślą o trudnych hydrologicznie terenach, czyli miejscach, gdzie poziom wód gruntowych może sięgać nie tylko fundamentów, ale nawet poziomu piwnicy, wywierając silny nacisk na elementy konstrukcyjne.

W takich wypadkach należy już przy planowaniu fundamentów wybrać do ich zbudowania materiał hydroizilacyjny, czyli beton wodoszczelny, a także zrezygnować z wykonania ław. Alternatywnie wybiera się płyty fundamentowe.

Jasny przekaz

By ciężka izolacja była efektywna, powinna być wykonana z kilku materiałów, wśród których najpopularniejsze są:

  • masy bitumiczno-polimerowe (KMB),
  • mikrozaprawy uszczelniające (nazywane szlamami),
  • papy termozgrzewalne polimerowo-asfaltowe
  • membrany bitumiczne o właściwościach samoprzylepnych.

Architekt powinien zaprojektować izolację typu ciężkiego wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko pojawienia się wody w obrębie fundamentów, co narażałoby je na parcie hydrostatyczne.

Podstawą naszej pracy jest dogłębna analiza

W okolicach Warszawy można spotkać różne typy gruntów, dlatego dla pracowników Hermet System tak ważne jest właściwe rozpoznanie ich cechy, by dobrać optymalny typ izolacji fundamentów. To daje nam pewność, że ani wilgoć, ani woda nie zaszkodzą posadom budynku i nie staną się przyczyną zagrzybienia ścian.

Działamy efektywnie, ponieważ indywidualizujemy zlecenia i proponujemy niepowtarzalne rozwiązania, opierające się na sprawdzonych produktach.

TOP
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial